XIN GIẤY KHAI SINH/ HỘ CHIẾU HOA KỲ

 THÔNG TIN CHUNG

Giấy báo sanh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) của công dân Hoa Kỳ ghi nhận việc sanh tại nước ngoài của một công dân Hoa Kỳ. Giấy Báo Sanh này sẽ được thừa nhận như một bằng chứng chứng minh trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ tại tất cả các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Tuy về nguyên tắc không phải giấy khai sanh (chỉ được cấp tại cơ quan tư pháp địa phương), CRBA có thể được sử dụng tại Hoa Kỳ như một Giấy khai sanh được cấp tại văn phòng hộ tịch địa phương.

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH HOA KỲ CHO TRẺ SANH TẠI NƯỚC NGOÀI

Trẻ sanh ngoài Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra nếu hội đủ các yêu cầu chuyển quốc tịch sau:

Trẻ sanh tại nước ngoài có cha và mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ có kết hôn hợp pháp sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (c) của Luật Di Trú và Nhập tịch nếu cha hoặc mẹ đã cư trú tại Hoa Kỳ trước khi trẻ được sanh ra.

Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều có kết hôn hợp pháp: Trẻ sanh tại nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và người còn lại là ngoại kiều sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi được sanh ra theo Điều khoản 301 (g) của Luật Di trú và Nhập tịch với điều kiện là người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ đã cư trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian theo luật định áp dụng vào thời điểm trẻ được sanh ra. Đối với trẻ sanh từ ngày 14/11/1986 trở về sau, người cha hoặc mẹ có quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ tối thiểu 5 năm trong đó có 2 năm sau 14 tuổi. Đối với trẻ được sanh từ 24/12/1952 đến 13/11/1986, người cha hoặc mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ phải cư trú tại Hoa Kỳ tối thiểu 10 năm, trong đó có 5 năm sau 14 tuổi, mới có thể chuyển quốc tịch Hoa Kỳ cho con.

Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ:Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có cha là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập tịch, áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(a) của Luật Di Trú và Nhập tịch với điều kiện:
  • Phải trình bằng chứng rõ ràng và mang tính thuyết phục về mối quan hệ huyết thống giữa trẻ và người cha;

  • Người cha có quốc tịch Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra;

  • Người cha (trừ khi đã qua đời) phải thoả thuận bằng văn bản về việc bảo trợ tài chánh cho trẻ cho đến khi trẻ 18 tuổi, và

  • Trong khi trẻ dưới 18 tuổi : (a) trẻ phải được nhìn nhận hợp pháp theo luật định của nơi đang cư trú, hoặc (b) người cha phải xác nhận mối quan hệ cha con bằng văn bản tuyên thệ (c) Mối quan hệ cha con phải được tòa án công nhận.

Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ: Trẻ sanh ngoài giá thú tại nước ngoài có mẹ là công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch Hoa Kỳ theo Điều khoản 301(g) của Luật Di Trú và Nhập Tịch áp dụng luật định bởi Điều khoản 309(c) của Luật Di Trú và Nhập Tịch nếu người mẹ là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm trẻ được sanh ra, và nếu người mẹ đã cư trú liên tục tối thiểu 1 năm tại Hoa Kỳ hoặc tại các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ.

Hãy gọi chúng tôi qua hotline 0909 466 880 để nhận được sự tư vấn tốt nhất về trường hợp hồ sơ của bạn.

   

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

--------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN USAVISA

Lầu 2, 44 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Viber/Whatsapp/Zalo/Facetime: 0937 988 471 
Điện thoại: 0937 988 471 hoặc 0909 466 880 

Visa du lich My| Visa du hoc My| Visa ket hon My|Visa hon the My|Visa cong tac My|Visa khac