VISA CỘNG HÒA SÍP

 

Bạn có thể đi du lịch đến Cộng hòa Síp vì những lý do khác nhau cho dù đó là một kỳ nghỉ ngắn như một khách du lịch hoặc một doanh nhân hoặc với mục đích làm việc và cư trú. Bạn cũng có thể dừng lại ở Síp như một hành khách quá cảnh. Và từng trường hợp cũng yêu cầu từng loại visa khác nhau: