ĐỊNH CƯ LAO ĐỘNG DIỆN EB-3

Nhập cư lao động ưu tiên 3 (EB-3) là chương trình định cư khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam. Chính phủ Mỹ cho phép cho người dân nhập cư trình độ lao động có tay nghề và cả không tay nghề được cấp thẻ xanh hoặc tình trạng cư trú hợp pháp lâu dài thông qua chương trình này. Một điểm đặc biệt nữa là người lao động có thể mang đi cùng vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi theo và họ cũng được hưởng đặc quyền từ thẻ xanh được cấp bởi chính phủ Mỹ.

Bạn có thể định cư Mỹ theo diện lao động nếu bạn thuộc trong ba nhóm người lao động sau: công nhân lành nghề, chuyên gia và lao động phổ thông.

  • Công nhân lành nghề là những người có công việc đòi hỏi có ít nhất 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm, không thuộc những người có công việc tạm thời hoặc theo thời vụ.

  • Chuyên gia là những người làm việc có bằng cử nhân được cấp ở Mỹ hoặc một bằng tương đương tại nước ngoài hoặc thuộc nhóm các thành viên chuyên môn

  • Lao động phổ thông là những người làm việc không có tay nghề và làm việc có ít hơn 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm, và không thuộc diện người có công việc tạm thời hoặc theo mùa vụ.